2% z dane

Darujte 2% z Vašich daní na záchranu – nechceným, opusteným, týraným zvieratám. Aj vďaka Vám budú mať šancu na nový, lepší život, budú môcť zažiť lásku a milujúci domov. Aj vďaka Vám môžeme pomáhať.

Postup a tlačivá pre zamestnancov:

 • Od zamestnávateľa žiadajte Potvrdenie o zaplatení dane (do 15.2.2018)
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (je možné vyplniť a následne vytlačiť na PC)
 • Obidve tlačivá doručte na daňový úrad v mieste bydliska (do 30.4.2018)
 • Ak potrebujete iné tlačivá alebo informácie, nájdete ich na stránke rozhodni.sk

Údaje pre poukázanie 2% dane pre občanov a firmy podávajúce daňové priznanie:

 • Názov: Kubínska Labka Dolný Kubín
 • Adresa: Vyšný Kubín 404, 026 01 Vyšný Kubín
 • Právna forma: Občianske združenie
 • IČO: 42349290
 • Účet: 2924905263 / 1100 (Tatrabanka)
  IBAN: SK63 1100 0000 0029 2490 5263

Ďakujeme Vám!